top of page

Tek taşla kuşları vurmak... / PV rooftops

Güncelleme tarihi: 4 Ağu 2021


Son zamanlarda yapılan birçok kamuoyu araştırmalarında Türkiye’nin en büyük sorunu olarak Covid-19’dan da önde Ekonomi ve İşsizlik görünüyor. Yine Türkiye’de ekonomiyi canlandırma ve Covid 19 sonrası ekonomik iyileşme paketleri ardı ardına açıklanıyor.

Covid 19 öncesi ve sürecinde iyice durgunlaşan ekonomiyi canlandırmak için devlet bankaları Haziran Eylül ayları arasında düşük faizli kredi seçeneğini sundu. Kullandırılan kredi büyüklüğü 10 milyar USD’yi aştı. Bu krediler şartsız olarak her türlü ev alımında kullandırıldı aslında sonucunda bundan yararlanan dolaylı olarak yine fosil yakıt endüstrisi oldu. Aynı kredi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini de kapsayacak şekilde ev almak isteyenlere kullandırılabilirdi. Örneğin kredi kullanma şartı olarak güneş enerjisi sistemi kurma zorunluluğu getirebilirdi. Aynı kredi yine kullandırılmış olacak, bununla birlikte güneş enerjisi kullanılarak aşağıdaki faydalar sağlanabilecekti.

İstihdam alanında;

· Artan talebi karşılamak üzere Güneş enerjisi sistem ekipmanları üretiminde çalışacak istihdamın arttırılması,

· Binalara güneş enerjisi sistem uygulama alanında çalışacak binlerce yeni işgücünün oluşturulması

· Güneş enerjisi sisteminin kurulmasında çalışacak mevcut iş kollarına yeni iş alanının oluşturulması (elektrik, çatı, izolasyon vb)

Ekonomik kalkınma alanında;

· Sektörde faaliyet gösteren şirketlerden ve işgücünden sağlanacak ekonomik fayda

· Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığında azalım ve cari dengeye destek

En az yukarıdaki ekonomik ve istihdam konularındaki faydaları kadar Çevresel anlamdaki kazanımlar;

· Fosil yakıt kullanımı azaltılarak hava kirliliği kaynaklı ölümler ve hastalıklarda azalım

· Niahi amaç olarak Sera gazı salımında azalım gerçekleşecekti.

Sonuç olarak teşvik ya da kurtarma paketleri odağına sürdürülebilir enerjiyi ya da kalkınmayı alacak şekilde düzenlenirse bir taşla iki değil çok daha fazla kuş vurulmuş olur.

12 görüntüleme0 yorum
bottom of page